English  |  正體中文  |  简体中文  |  Total items :2819326  
Visitors :  28663949    Online Users :  223
Project Commissioned by the Ministry of Education
Project Executed by National Taiwan University Library
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
About TAIR

Browse By

News

Copyright

Related Links

"jun wen"

Return to Browse by Author
Sorting by Title Sort by Date

Showing items 1-2 of 2  (1 Page(s) Totally)
1 
View [10|25|50] records per page

Institution Date Title Author
國立成功大學 2022-04 Genomes of leafy and leafless Platanthera orchids illuminate the evolution of mycoheterotrophy Li;Ming-He;Liu;Ke-Wei;Li;Zhen;Lu;Hsiang-Chia;Ye;Qin-Liang;Zhang;Diyang;Wang;Jie-Yu;Li;Yu-Feng;Zhong;Zhi-Ming;Liu;Xuedie;Yu;Xia;Liu;Ding-Kun;Tu;Xiong-De;Liu;Bin;Hao;Yang;Liao;Xing-Yu;Jiang;Yu-Ting;Sun;Wei-Hong;Chen;Jinliao;Chen;Yan-Qiong;Ai;Ye;Zhai;Jun-Wen;Wu;Sha-Sha;Zhou;Zhuang;Hsiao;Yu-Yun;Wu;Wan-Lin;Chen;You-Yi;Lin;Yu-Fu;Hsu;Jui-Ling;Li;Chia-Ying;Wang;Zhi-Wen;Zhao;Xiang;Zhong;Wen-Ying;Ma;Xiao-Kai;Ma;Liang;Huang;Jie;Chen;Gui-Zhen;Huang;Ming-Zhong;Huang;Laiqiang;Peng;Dong-Hui;Luo;Yi-Bo;Zou;Shuang-Quan;Chen;Shi-Pin;Lan;Siren;Tsai;Wen-Chieh;Peer, van de;Yves;Liu;Zhong-Jian
高雄醫學大學 2002 人工髖關節置換病人主要疾病危險因子之探討 邱亨嘉;張瑞根;王俊聞;黃志賢;沈文哲;李建廷 Chiu;Herng-Chia;Chang;Je-Ken;Wang;Jun-Wen;Huang;Ji-Shian

Showing items 1-2 of 2  (1 Page(s) Totally)
1 
View [10|25|50] records per page