English  |  正體中文  |  简体中文  |  Total items :2819326  
Visitors :  28664075    Online Users :  199
Project Commissioned by the Ministry of Education
Project Executed by National Taiwan University Library
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
About TAIR

Browse By

News

Copyright

Related Links

"jung jang han"

Return to Browse by Author
Sorting by Title Sort by Date

Showing items 1-1 of 1  (1 Page(s) Totally)
1 
View [10|25|50] records per page

Institution Date Title Author
臺大學術典藏 2021-03-02T14:00:15Z Hepatitis C virus cure rates are reduced in patients with active but not inactive hepatocellular carcinoma: A practice implication Ogawa, Eiichi; Toyoda, Hidenori; Iio, Etsuko; Jun, Dae Won; Huang, Chung Feng; Enomoto, Masaru; Hsu, Yao Chun; Haga, Hiroaki; Iwane, Shinji; Wong, Grace; Lee, Dong Hyun; Tada, Toshifumi; CHEN-HUA LIU; Chuang, Wan Long; Hayashi, Jun; Cheung, Ramsey; Yasuda, Satoshi; Tseng, Cheng Hao; Takahashi, Hirokazu; Tran, Sally; Yeo, Yee Hui; Henry, Linda; Barnett, Scott D.; Nomura, Hideyuki; Nakamuta, Makoto; Dai, Chia Yen; Huang, Jee Fu; Yang, Hwai I.; Lee, Mei Hsuan; Jun, Mi Jung; Kao, Jia-Horng; Eguchi, Yuichiro; Ueno, Yoshiyuki; Tamori, Akihiro; Furusyo, Norihiro; Yu, Ming Lung; Tanaka, Yasuhito; Nguyen, Mindie H.; Ahn, Sang Bong; Azuma, Koichi; Dohmen, Kazufumi; Jeong, Jae Yoon; Jung, Jang Han; Kajiwara, Eiji; Kato, Masaki; Kawano, Akira; Koyanagi, Toshimasa; Ooho, Aritsune; Park, Seung Ha; Satoh, Takeaki; Shimoda, Shinji; Song, Do Seon; Takahashi, Kazuhiro; Yeh, Ming Lun; Yoon, Eileen L.

Showing items 1-1 of 1  (1 Page(s) Totally)
1 
View [10|25|50] records per page