English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2818662  
造访人次 :  28177834    在线人数 :  477
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

"jung jie liu"的相关文件

回到依作者浏览
依题名排序 依日期排序

显示项目 1-1 / 1 (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目

机构 日期 题名 作者
國立臺灣科技大學 2010 Development of a web-based telemedicien system for remote ENT diagnoses Chung-Hsien Kuo;Jung-Jie Liu

显示项目 1-1 / 1 (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目