English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2808724  
造访人次 :  26782628    在线人数 :  742
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

"jung kj"的相关文件

回到依作者浏览
依题名排序 依日期排序

显示项目 1-1 / 1 (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目

机构 日期 题名 作者
國家衛生研究院 2017-05 Association analyses of East Asian individuals and trans-ancestry analyses with European individuals reveal new loci associated with cholesterol and triglyceride levels Spracklen, CN;Chen, P;Kim, YJ;Wang, X;Cai, H;Li, S;Long, J;Wu, Y;Wang, YX;Takeuchi, F;Wu, JY;Jung, KJ;Hu, C;Akiyama, K;Zhang, Y;Moon, S;Johnson, TA;Li, H;Dorajoo, R;He, M;Cannon, ME;Roman, TS;Salfati, E;Lin, KH;Guo, X;Sheu, WH;Absher, D;Adair, LS;Assimes, TL;Aung, T;Cai, Q;Chang, LC;Chen, CH;Chien, LH;Chuang, LM;Chuang, SC;Du, S;Fan, Q;Fann, CS;Feranil, AB;Friedlander, Y;Gordon-Larsen, P;Gu, D;Gui, L;Guo, Z;Heng, CK;Hixson, J;Hou, X;Hsiung, CA;Hu, Y;Hwang, MY;Hwu, CM;Isono, M;Juang, JJ;Khor, CC;Kim, YK;Koh, WP;Kubo, M;Lee, IT;Lee, SJ;Lee, WJ;Liang, KW;Lim, B;Lim, SH;Liu, J;Nabika, T;Pan, WH;Peng, H;Quertermous, T;Sabanayagam, C;Sandow, K;Shi, J;Sun, L;Tan, PC;Tan, SP;Taylor, KD;Teo, YY;Toh, SA;Tsunoda, T;van Dam, RM;Wang, A;Wang, F;Wang, J;Wei, WB;Xiang, YB;Yao, J;Yuan, JM;Zhang, R;Zhao, W;Chen, YI;Rich, SS;Rotter, JI;Wang, TD;Wu, T;Lin, X;Han, BG;Tanaka, T;Cho, YS;Katsuya, T;Jia, W, .;al, et

显示项目 1-1 / 1 (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目