English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2797262  
造访人次 :  21620739    在线人数 :  104
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

"k a cheng"的相关文件

回到依作者浏览
依题名排序 依日期排序

显示项目 1-2 / 2 (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目

机构 日期 题名 作者
臺大學術典藏 2018-09-10T07:08:00Z Probing insulator-quantum Hall transitions near the onset of Landau quantization in GaAs/AlGaAs heterostructure Y. H. Chang; C. T. Liang; N. Aoki; Y. Ochiai; C. F. Huang; L. H. Lin; K. A. Cheng; H. H. Cheng; H. H. Lin; S. D. Lin; K. Y. Chen,; HAO-HSIUNG LINet al.
臺大學術典藏 2018-09-10T07:07:59Z Probing Landau quantization with the presence of insulator-quantum Hall transitions in two-dimensional GaAs electron systems Y. H. Chang; C. T. Liang; N. Aoki; Y. Ochiai; C. F. Huang; L. H. Lin; K. A. Cheng; H. H. Cheng; H. H. Lin; J. Y. Wu; S. D. Lin; K. Y. Chen,; CHI-TE LIANG; HAO-HSIUNG LINet al.

显示项目 1-2 / 2 (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目