English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2341122  
造访人次 :  17547528    在线人数 :  484
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

"l a lyons"的相关文件

回到依作者浏览
依题名排序 依日期排序

显示项目 1-1 / 1 (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目

机构 日期 题名 作者
國立中山大學 1999-12 A comparative gene map of the horse (Equus caballus) A.R. Caetano;Y.L. Shiue;L.A. Lyons;S.J. O'Brien ;T.F. Laughlin;A.T. Bowling;J.D. Murray

显示项目 1-1 / 1 (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目