English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2804110  
造访人次 :  26254303    在线人数 :  127
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

"tunney jj"的相关文件

回到依作者浏览
依题名排序 依日期排序

显示项目 1-2 / 2 (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目

机构 日期 题名 作者
臺大學術典藏 2018-09-10T07:29:38Z Using a PEDOT:PSS modified electrode for detecting nitric oxide gas Ho, KC;Tunney, JJ;Hu, CW;Chen, JG;Lin, CY;KUO-CHUAN HO;Ho, K.-C.;Tunney, J.J.;Hu, C.-W.;Chen, J.-G.;Lin, C.-Y.;Ho, KC;Tunney, JJ;Hu, CW;Chen, JG;Lin, CY;KUO-CHUAN HO; Lin, C.-Y.; Chen, J.-G.; Hu, C.-W.; Tunney, J.J.; Ho, K.-C.; KUO-CHUAN HO; Lin, CY; Chen, JG; Hu, CW; Tunney, JJ; Ho, KC
國立臺灣大學 2009-07 Using a PEDOT:PSS modified electrode for detecting nitric oxide gas Lin, CY; Chen, JG; Hu, CW; Tunney, JJ; Ho, KC

显示项目 1-2 / 2 (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目