English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2289564  
造访人次 :  10901580    在线人数 :  198
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

"vahle p"的相关文件

回到依作者浏览
依题名排序 依日期排序

显示项目 1-1 / 1 (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目

机构 日期 题名 作者
國立交通大學 2019-04-03T06:39:36Z Limits on Active to Sterile Neutrino Oscillations from Disappearance Searches in the MINOS, Daya Bay, and Bugey-3 Experiments Adamson, P.; An, F. P.; Anghel, I.; Aurisano, A.; Balantekin, A. B.; Band, H. R.; Barr, G.; Bishai, M.; Blake, A.; Blyth, S.; Bock, G. J.; Bogert, D.; Cao, D.; Cao, G. F.; Cao, J.; Cao, S. V.; Carroll, T. J.; Castromonte, C. M.; Cen, W. R.; Chan, Y. L.; Chang, J. F.; Chang, L. C.; Chang, Y.; Chen, H. S.; Chen, Q. Y.; Chen, R.; Chen, S. M.; Chen, Y.; Chen, Y. X.; Cheng, J.; Cheng, J. -H.; Cheng, Y. P.; Cheng, Z. K.; Cherwinka, J. J.; Childress, S.; Chu, M. C.; Chukanov, A.; Coelho, J. A. B.; Corwin, L.; Cronin-Hennessy, D.; Cummings, J. P.; de Arcos, J.; De Rijck, S.; Deng, Z. Y.; Devan, A. V.; Devenish, N. E.; Ding, X. F.; Ding, Y. Y.; Diwan, M. V.; Dolgareva, M.; Dove, J.; Dwyer, D. A.; Edwards, W. R.; Escobar, C. O.; Evans, J. J.; Falk, E.; Feldman, G. J.; Flanagan, W.; Frohne, M. V.; Gabrielyan, M.; Gallagher, H. R.; Germani, S.; Gill, R.; Gomes, R. A.; Gonchar, M.; Gong, G. H.; Gong, H.; Goodman, M. C.; Gouffon, P.; Graf, N.; Gran, R.; Grassi, M.; Grzelak, K.; Gu, W. Q.; Guan, M. Y.; Guo, L.; Guo, R. P.; Guo, X. H.; Guo, Z.; Habig, A.; Hackenburg, R. W.; Hahn, S. R.; Han, R.; Hans, S.; Hartnell, J.; Hatcher, R.; He, M.; Heeger, K. M.; Heng, Y. K.; Higuera, A.; Holin, A.; Hor, Y. K.; Hsiung, Y. B.; Hu, B. Z.; Hu, T.; Hu, W.; Huang, E. C.; Huang, H. X.; Huang, J.; Huang, X. T.; Huber, P.; Huo, W.; Hussain, G.; Hylen, J.; Irwin, G. M.; Isvan, Z.; Jaffe, D. E.; Jaffke, P.; James, C.; Jen, K. L.; Jensen, D.; Jetter, S.; Ji, X. L.; Ji, X. P.; Jiao, J. B.; Johnson, R. A.; de Jong, J. K.; Joshi, J.; Kafka, T.; Kang, L.; Kasahara, S. M. S.; Kettell, S. H.; Kohn, S.; Koizumi, G.; Kordosky, M.; Kramer, M.; Kreymer, A.; Kwan, K. K.; Kwok, M. W.; Kwok, T.; Lang, K.; Langford, T. J.; Lau, K.; Lebanowski, L.; Lee, J.; Lee, J. H. C.; Lei, R. T.; Leitner, R.; Leung, J. K. C.; Li, C.; Li, D. J.; Li, F.; Li, G. S.; Li, Q. J.; Li, S.; Li, S. C.; Li, W. D.; Li, X. N.; Li, Y. F.; Li, Z. B.; Liang, H.; Lin, C. J.; Lin, G. L.; Lin, S.; Lin, S. K.; Lin, Y. -C.; Ling, J. J.; Link, J. M.; Litchfield, P. J.; Littenberg, L.; Littlejohn, B. R.; Liu, D. W.; Liu, J. C.; Liu, J. L.; Loh, C. W.; Lu, C.; Lu, H. Q.; Lu, J. S.; Lucas, P.; Luk, K. B.; Lv, Z.; Ma, Q. M.; Ma, X. B.; Ma, X. Y.; Ma, Y. Q.; Malyshkin, Y.; Mann, W. A.; Marshak, M. L.; Caicedo, D. A. Martinez; Mayer, N.; McDonald, K. T.; McGivern, C.; McKeown, R. D.; Medeiros, M. M.; Mehdiyev, R.; Meier, J. R.; Messier, M. D.; Miller, W. H.; Mishra, S. R.; Mitchell, I.; Mooney, M.; Moore, C. D.; Mualem, L.; Musser, J.; Nakajima, Y.; Naples, D.; Napolitano, J.; Naumov, D.; Naumova, E.; Nelson, J. K.; Newman, H. B.; Ngai, H. Y.; Nichol, R. J.; Ning, Z.; Nowak, J. A.; O'Connor, J.; Ochoa-Ricoux, J. P.; Olshevskiy, A.; Orchanian, M.; Pahlka, R. B.; Paley, J.; Pan, H. -R.; Park, J.; Patterson, R. B.; Patton, S.; Pawloski, G.; Pec, V.; Peng, J. C.; Perch, A.; Pfuetzner, M. M.; Phan, D. D.; Phan-Budd, S.; Pinsky, L.; Plunkett, R. K.; Poonthottathil, N.; Pun, C. S. J.; Qi, F. Z.; Qi, M.; Qian, X.; Qiu, X.; Radovic, A.; Raper, N.; Rebel, B.; Ren, J.; Rosenfeld, C.; Rosero, R.; Roskovec, B.; Ruan, X. C.; Rubin, H. A.; Sail, P.; Sanchez, M. C.; Schneps, J.; Schreckenberger, A.; Schreiner, P.; Sharma, R.; Sher, S. Moed; Sousa, A.; Steiner, H.; Sun, G. X.; Sun, J. L.; Tagg, N.; Talaga, R. L.; Tang, W.; Taychenachev, D.; Thomas, J.; Thomson, M. A.; Tian, X.; Timmons, A.; Todd, J.; Tognini, S. C.; Toner, R.; Torretta, D.; Treskov, K.; Tsang, K. V.; Tull, C. E.; Tzanakos, G.; Urheim, J.; Vahle, P.; Viaux, N.; Viren, B.; Vorobel, V.; Wang, C. H.; Wang, M.; Wang, N. Y.; Wang, R. G.; Wang, W.; Wang, X.; Wang, Y. F.; Wang, Z.; Wang, Z. M.; Webb, R. C.; Weber, A.; Wei, H. Y.; Wen, L. J.; Whisnant, K.; White, C.; Whitehead, L.; Whitehead, L. H.; Wise, T.; Wojcicki, S. G.; Wong, H. L. H.; Wong, S. C. F.; Worcester, E.; Wu, C. -H.; Wu, Q.; Wu, W. J.; Xia, D. M.; Xia, J. K.; Xing, Z. Z.; Xu, J. L.; Xu, J. Y.; Xu, Y.; Xue, T.; Yang, C. G.; Yang, H.; Yang, L.; Yang, M. S.; Yang, M. T.; Ye, M.; Ye, Z.; Yeh, M.; Young, B. L.; Yu, Z. Y.; Zeng, S.; Zhan, L.; Zhang, C.; Zhang, H. H.; Zhang, J. W.; Zhang, Q. M.; Zhang, X. T.; Zhang, Y. M.; Zhang, Y. X.; Zhang, Z. J.; Zhang, Z. P.; Zhang, Z. Y.; Zhao, J.; Zhao, Q. W.; Zhao, Y. B.; Zhong, W. L.; Zhou, L.; Zhou, N.; Zhuang, H. L.; Zou, J. H.

显示项目 1-1 / 1 (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目