English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2308284  
造访人次 :  12344619    在线人数 :  342
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

"vicentini caterina"的相关文件

回到依作者浏览
依题名排序 依日期排序

显示项目 1-1 / 1 (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目

机构 日期 题名 作者
國立臺灣大學 2016 ERK Activation Globally Downregulates miRNAs through Phosphorylating Exportin-5 Sun, Hui-Lung; Cui, Ri; Zhou, JianKang; Teng, Kun-yu; Hsiao, Yung-Hsuan; Nakanishi, Kotaro; Fassan, Matteo; Luo, Zhenghua; Shi, Guqin; Tili, Esmerina; Kutay, Huban; Lovat, Francesca; Vicentini, Caterina; Huang, Han-Li; Wang, Shih-Wei; Kim, Taewan; Zanesi, Nicola; Jeon, Young-Jun; Lee, Tae Jin; Guh, Jih-Hwa; Hung, Mien-Chie; Ghoshal, Kalpana; Teng, Che-Ming; Peng, Yong; Croce, Carlo M.; 顧記華; 鄧哲明

显示项目 1-1 / 1 (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目