English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2290187  
造访人次 :  10963009    在线人数 :  319
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

"yun hui huang"的相关文件

回到依作者浏览
依题名排序 依日期排序

显示项目 1-2 / 2 (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目

机构 日期 题名 作者
元智大學 2011-06 Effect of Vanadium Incorporation on Electrochemical Performance of LiFePO4 for Lithium-Ion Batteries Lu-Lu Zhang; Gan Liang; Alexander Ignatov; Mark C. Croft; Xiao-Qin Xiong; I-Ming Hung; Yun-Hui Huang; Xian-Luo Hu; Wu-Xing Zhang; Yun-Long Peng
元智大學 2011-06 Effect of Vanadium Incorporation on Electrochemical Performance of LiFePO4 for Lithium-ion Batteries Lu-Lu Zhang; Gan Liang; Alexander Ignatov; Mark C. Croft; Xiao-Qin Xiong; I-Ming Hung; Yun-Hui Huang; Xian-Luo Hu; Wu-Xing Zhang; Yun-Long Peng

显示项目 1-2 / 2 (共1页)
1 
每页显示[10|25|50]项目