English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2752815  
造访人次 :  24238156    在线人数 :  347
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 1-25 / 1283121 (共51325页)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
+B39林文傑(Lin, Wen-Chieh) 1
+萬人迷2人組 1
0 6
000107940, tku_id: 1
081410-1 - 081410-5 1
1 12
1, 1 2
1,2陳玉桐1陳芬如2林珮瀞3 1
1, 3Wen-Hung Chao 3
(1. Bour-Jr Wang) 1
1. C.-W. Hsin, Cheng-Ling Lee 1
1. Chen 1
(1. Chen, I-L.) 1
1 Cheng-Hsiung Huang 1
1, Chi-Jen Tai 1
1, Ching-Hsein Chen 1
1, Chiu-Yeh Wu 1
1. Han-Lin Li, Li-Ching Ma 1
1.Jeng 1
1.Lin, C.Y.Y. 1
"(1. Lo, Y.-T.) 1
1, Mei-Ing Chung 1
1, Mei-Ling Ho 1
1. Ray-Jade Chen 1
1 Ru Ru, Mei 1

显示项目 1-25 / 1283121 (共51325页)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每页显示[10|25|50]项目