English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2114083  
造访人次 :  4603259    在线人数 :  127
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
搜寻范围 进阶搜寻
登入 管理
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结
台湾机构典藏 TAIR >  依作者浏览

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 1-25 / 1087925 (共43517页)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
+萬人迷2人組, 喜歲小太郎 1
0000 4
000107940, tku_id: 1
007 第一集. 1
007 第三集, 金手指. 1
007 續集. 1
04-26930149, 1
0980478621 1
(1. Bour-Jr Wang) 1
[1] C.T. Cheng, S.L. Lim, T.H. Lim, M.J. Zhao, and J. Baltes 1
1. Huang-Wen Huang, In-Ho Lin, Duen-Kai Chen, Min-Lun Jen and Xiang-Yun Chen 1
1. Jayakumar Shalini, Kamatchi Jothiramalingam Sankaran, Huang-Chin Chen, Chi-Young Lee, Nyan-Hwa Tai and I-Nan Lin林諭男 1
1. Jong, J. C. and Schonfeld, P. 1
1. Kamatchi Jothiramalingam Sankaran, Yen-Fu Lin (林彥福), Wen-Bin Jian, Huang-Chin Chen, Kalpataru Panda, Balakrishnan Sundaravel, Chung-Li Dong, Nyan-Hwa Tai, and I-Nan Lin林諭男 1
1. Lin Hui, Fu-Yi Hung, Yu-Ling Chien, Wan-Ting Tsai, Jeng-Jia Shie 1
(1. Lo, Y.-T.) 1
1. Shih,* T.-L. 1
1. Yung-Yu Lai, Shih-Chieh Hsu, Yuh-Jen Cheng, Yewchung Sermon Wu 1
1 18
1, 1 3
1,2陳玉桐1陳芬如2林珮瀞3 1
1, 3Wen-Hung Chao 3
1 and Mei-Ling Ho 1
1. C.-W. Hsin, Cheng-Ling Lee 1
1. Chen 2

显示项目 1-25 / 1087925 (共43517页)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 

DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT   &  Hewlett-Packard   /   Enhanced by   NTU Library IR team