English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2248862  
造访人次 :  9004293    在线人数 :  250
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
搜寻范围 进阶搜寻
登入 管理
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结
台湾机构典藏 TAIR >  依作者浏览

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 1080376-1080400 / 1135089 (共45404页)
<< < 43211 43212 43213 43214 43215 43216 43217 43218 43219 43220 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
陳郁挺 1
陳郁捷 1
陳郁文 40
陳郁文 Chu, Cheng-Te 1
陳郁文(Yu-Wen Chen) 102
陳郁文, 余聰安 1
陳郁斌 1
陳郁方 4
陳郁日 1
陳郁旻 18
陳郁昇 1
陳郁昌 1
陳郁晨 1
陳郁晴 6
陳郁朋 1
陳郁栩 1
陳郁桓 1
陳郁梅 2
陳郁森 3
陳郁棻 2
陳郁樹 1
陳郁樺 1
陳郁橋 1
陳郁欣 11
陳郁民 1

显示项目 1080376-1080400 / 1135089 (共45404页)
<< < 43211 43212 43213 43214 43215 43216 43217 43218 43219 43220 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 

DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT   &  Hewlett-Packard   /   Enhanced by   NTU Library IR team