English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2288618  
造访人次 :  10668054    在线人数 :  223
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 16-40 / 1147497 (共45900页)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
1, Chiu-Yeh Wu 1
1. Han-Lin Li, Li-Ching Ma 1
1.Jeng 1
1.Lin, C.Y.Y. 1
"(1. Lo, Y.-T.) 1
1, Mei-Ing Chung 1
1, Mei-Ling Ho 1
1. Ray-Jade Chen 1
1. Tsai 1
1 Tung-Sheng Shih 1
1*Yi-Chan Chung, 1 Heng-Chi Chen 1
1*Yi-Chan Chung, 1Shu-Fang Lin , 1Ching-Lin Hu 1
1. Yung-Yu Lai, Shih-Chieh Hsu, Yuh-Jen Cheng, Yewchung Sermon Wu 1
1 曾明安 2 劉淑範 1
1 李昀晏 1
1, 林宛諭 1
1, 柳銘哲 1
1.沈福銘*(Shen, F. M) 2.駱詩富(Lush, S. F) 1
1 游碧瑤 2 白東岳 3 李命志 1
1 謝瑜玲 1
1 鄭惠如 1
1.陳俊良 1
1. 陳偉柏 1
1, 陸敏清 1
1 黃慧玲 1 劉淑慧 1 陳秋惠 2 沈永芳 3 席美玲 1

显示项目 16-40 / 1147497 (共45900页)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每页显示[10|25|50]项目