English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2264427  
造访人次 :  10258459    在线人数 :  218
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 253276-253300 / 1144502 (共45781页)
<< < 10127 10128 10129 10130 10131 10132 10133 10134 10135 10136 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Jung-Yu Tsai 1
Jung Yu Ying 2
Jung-Yu Yu 1
Jung-Yuag Kung 1
Jung-Yuan Kung 3
Jung-Yuan Tsai 1
Jung-Yuee Lee 1
Jung-Yueh Chen 3
Jung-Yueh Kao 1
Jung, Yun-Chih 4
Jung, Yun-Ting 1
Jung, Yung-og 1
Jung-Zen Huang 2
Jungbluth, Heinz 1
Jungchun, Ho 2
Junge, G. 1
Junghans, A. 1
Junghsi Lee 15
Junghui Chen 24
Jungkai Alfred Chen 1
Jungkuang Sun 1
Jungle, Chi-H 1
(Jungle Chi-Hsiang Wu) 1
Jungle Jones 1
Jungle Tsai 1

显示项目 253276-253300 / 1144502 (共45781页)
<< < 10127 10128 10129 10130 10131 10132 10133 10134 10135 10136 > >>
每页显示[10|25|50]项目