English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2752341  
造访人次 :  23454175    在线人数 :  249
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 301626-301650 / 1278161 (共51127页)
<< < 12061 12062 12063 12064 12065 12066 12067 12068 12069 12070 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Jun-Xiong Chen 3
Jun-Xu Chen 3
Jun, Y 1
Jun-Ya Lee 1
Jun-Yan Chen 1
Jun-Yan Hu 1
Jun-yan Ku 1
Jun-Yan Kuo 1
Jun-Yan Liau 1
Jun-Yan, Miao 1
Jun-Yan Wu 1
Jun Yang 2
Jun-Yang Chang 4
Jun-Yang Chen 1
Jun-Yang Lai 1
Jun-Yang Lin 3
(Jun-Yang Liou) 1
Jun-Yang Tao 1
Jun Yang Wang 1
Jun-Yao Huang 2
Jun-Yao Wu 2
Jun-Yao Yang 1
Jun-Yao Zheng 1
Jun-Yau Huang 1
Jun Yen, Huang 5

显示项目 301626-301650 / 1278161 (共51127页)
<< < 12061 12062 12063 12064 12065 12066 12067 12068 12069 12070 > >>
每页显示[10|25|50]项目