English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2799437  
造访人次 :  25750399    在线人数 :  79
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 312976-313000 / 1312950 (共52518页)
<< < 12515 12516 12517 12518 12519 12520 12521 12522 12523 12524 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Jun-Cheng Li 2
Jun-Cheng Lin 2
Jun-Cheng Liu 4
Jun-Cheng Weng 27
Jun Cheng, Zhuo 1
Jun-Chern Chiou 1
Jun-Chi Chen 1
Jun, Chi-Hyuck 1
Jun-Chiang Chang 1
Jun, Chih-An 1
Jun-Chih Liao 1
Jun-Chin Ou 1
Jun-Chin Shen 1
Jun-Chin Wu 1
Jun-Ching Hsu 1
Jun, Choi Y. 1
Jun-Chong Chen 1
Jun-Chou 1
Jun-Chou Chuang 5
Jun-Chu Hong 1
Jun-Chuan Chen 2
(Jun), Chun-Hsing 1
Jun-Chyi Wu 1
Jun D.W. 8
Jun-Da Huang 4

显示项目 312976-313000 / 1312950 (共52518页)
<< < 12515 12516 12517 12518 12519 12520 12521 12522 12523 12524 > >>
每页显示[10|25|50]项目