English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2799437  
造访人次 :  25750438    在线人数 :  75
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 313026-313050 / 1312950 (共52518页)
<< < 12517 12518 12519 12520 12521 12522 12523 12524 12525 12526 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Jun H.X. 4
Jun, H.X. and Zhixiang, S. and Chun, W. and Reksodiputro, A.H. and Ranuhardy, D. and Tamura, K. and Matsumoto, T. and Lee, D.-G. and Purushotaman, S.V. and Lim, V. and Ahmed, A. and Hussain, Y. and Chua, M. and Ong, A. and Liu, C.-Y. and Hsueh, P.-R. and Lin, S.-F. and Liu, Y.-C. and Suwangool, P. and Jootar, S. and Picazo, J.J. 1
(Jun-Hai Yang) 4
Jun-Han 4
Jun-Han Chen 3
Jun-Han Lee 1
Jun-Han Li 2
Jun-Han Lin 1
Jun-Han Wang 1
Jun-Han Wu 1
Jun-Hao 1
Jun-Hao Chen 2
Jun-Hao Fu 2
Jun-Hao Hsieh 1
Jun-Hao Hu 1
Jun-Hao Hung 1
Jun-Hao Liang 1
Jun-Hao Lin 1
Jun-Hao Saw 1
Jun-Hao Tseng 1
Jun-Hao Zeng 1
Jun-Hao Zhang 2
Jun-hao, Zhen 1
Jun He 3
Jun-He Huang 1

显示项目 313026-313050 / 1312950 (共52518页)
<< < 12517 12518 12519 12520 12521 12522 12523 12524 12525 12526 > >>
每页显示[10|25|50]项目