English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2799437  
造访人次 :  25750391    在线人数 :  80
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 313076-313100 / 1312950 (共52518页)
<< < 12519 12520 12521 12522 12523 12524 12525 12526 12527 12528 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Jun-Huan Zeng 1
Jun, Huang-Bo 1
Jun-Huang Huang 1
Jun, Huang Hui 1
Jun, Huang-Xiao 1
Jun-Huei Lee 1
Jun-Hui 2
Jun-Hui Wu 3
Jun-Hung Lai 1
Jun-Hung Wu 1
Jun HX 1
Jun'ichi 2
(Jun-ichi Furmoto) 1
(JUN-ICHI FURUMOTO) 8
Jun-Ichi Havashi 1
Jun-ichi Itoh 1
JUN-ICHI KUNITOMO 1
Jun-ichi ONOSE 1
Jun'ichi Yokoyama, 1
Jun,J. 5
Jun J.K. 2
Jun-Ja Yang 1
Jun-Jae Huang 1
Jun, Jang Hong 1
Jun-Jay Wang 1

显示项目 313076-313100 / 1312950 (共52518页)
<< < 12519 12520 12521 12522 12523 12524 12525 12526 12527 12528 > >>
每页显示[10|25|50]项目