English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2804397  
造访人次 :  26291399    在线人数 :  158
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 351-375 / 1313613 (共52545页)
<< < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
A. B. Chen 1
A. B. Denison 1
A. B. Kaiser 2
A.B. Liao 1
A. B. Mayfield 1
A. B. Simon 2
A.B. Sitanggang 3
A.-B. Wang 68
A.-B. Wang, Chen, C. S. 1
A.B. Whinston 4
A Balcytis 7
A. Banerjee 2
A. Behzad 3
A. Benguria 1
A. Benslimane 2
A. Benvenuti 1
(A Bhardwaj) 1
A. Bhattacharyya 3
A. Blumstein 1
A. Bone, Graeme 1
A. Boud'hors 2
A. Boudrioua 22
A. Boustany 1
A. Bracchi 2
A. Bradshaw 2

显示项目 351-375 / 1313613 (共52545页)
<< < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>
每页显示[10|25|50]项目