English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2259709  
造访人次 :  9947150    在线人数 :  264
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
搜寻范围 进阶搜寻
登入 管理
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结
台湾机构典藏 TAIR >  依作者浏览

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 374176-374200 / 1140357 (共45615页)
<< < 14963 14964 14965 14966 14967 14968 14969 14970 14971 14972 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
(Minoru Tsuzoki) 1
Minoru Tsuzuki 12
(Minoru Tsuzukij) 1
MINOURA SHIGEKI 1
Minoura,Tadasuke 1
Mins-Shi, H. 1
Minshan Chan 2
(Minshan Jiang) 1
MinSho Ku 1
Minsian R. Bai 1
Minsky Huang 1
Minsky, M. S. 2
Minston Chao 1
Minsun Ouyang 1
Minsyang Chen 1
Mint-Te Wu 1
MinTe Chen 1
Mintern, Justine D. 1
Minton, S. 2
Minton,Steven 1
Minton, Timothy K. 8
Mintu Tyagi 1
Mintz 1
Mintz Alex 5
Mintz, Paul 3

显示项目 374176-374200 / 1140357 (共45615页)
<< < 14963 14964 14965 14966 14967 14968 14969 14970 14971 14972 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 

DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT   &  Hewlett-Packard   /   Enhanced by   NTU Library IR team