English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2819518  
造访人次 :  28814155    在线人数 :  369
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 464726-464750 / 1322028 (共52882页)
<< < 18585 18586 18587 18588 18589 18590 18591 18592 18593 18594 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Ming-Fang Li 1
Ming-Fang Lin 2
Ming-Fang Liou 1
Ming-Fang Lu 1
MING-FANG TANG 1
Ming-Fang Teng 2
Ming-Fang Tsai 5
Ming-Fang Wang 1
Ming-Fang Wei 1
Ming-Fang Weng 3
Ming-Fang Wu 32
MING-FANG WU(MING-FANG WU) 1
Ming-Fang Y. 1
Ming-Fang Yang 2
Ming-Fang Yen A. 43
Ming-Fang Yen, Amy 3
MING-FANG YIN 1
Ming-Far Lu 1
Ming-Fei 3
Ming-Fei, Jiang 2
Ming-Fei Lin 1
(Ming-Fei Liu) 1
Ming-Fei Ting 1
Ming-Fen 1
Ming-Fen Chen 1

显示项目 464726-464750 / 1322028 (共52882页)
<< < 18585 18586 18587 18588 18589 18590 18591 18592 18593 18594 > >>
每页显示[10|25|50]项目