English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2800079  
造访人次 :  25778651    在线人数 :  92
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 478951-478975 / 1312999 (共52520页)
<< < 19154 19155 19156 19157 19158 19159 19160 19161 19162 19163 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Nong, Ngo-Van 1
Nong, Ngoc-Du 1
Nong, NV 1
Nong, Qingqin 1
Nong, Thi Thiep 1
Nong Thuy Hoa 1
Nong V.M. 14
Nongnuch, Raveetiva 1
Nonhlanhla Charlote Mahlalela 2
Noniek Silfana Syahara 1
Nonkovi?, D. 12
Nonkovic D. 1
Nonnecke, Brandie 2
Nonneman, R.J. 2
Nonoguchi, A 1
Nonoguchi, Y. 2
Nonoguchi, Yoshiyuki 1
Nonomura N. 2
Nonomura, T 1
Nonoyama S. 3
Nontachaiyapoom S. 1
Nontapot Issariyakul 1
Nooh, Mohammed M. 1
Noonan, D. 12
Noonan, G. 4

显示项目 478951-478975 / 1312999 (共52520页)
<< < 19154 19155 19156 19157 19158 19159 19160 19161 19162 19163 > >>
每页显示[10|25|50]项目