English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2265291  
造访人次 :  10295272    在线人数 :  270
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 499251-499275 / 1144986 (共45800页)
<< < 19966 19967 19968 19969 19970 19971 19972 19973 19974 19975 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Tzong-Der Way 22
Tzong-Der Wayd (魏宗德) 1
Tzong-Der Wu 1
(Tzong-DerWay) 1
Tzong-Fei Ong 1
Tzong Feng Hu 1
Tzong-Fu Han 1
Tzong-Fu Kuo 12
TZONG-FUU CHIOU 1
Tzong-Han Hsieh 2
Tzong-Hann Lee 1
Tzong-ho Yeh 1
Tzong-Hong Jonah Lin 1
Tzong-hong Wu 1
Tzong-Hong Yu 1
Tzong-Honge Shieh 1
(Tzong Hsi LEE)* 8
Tzong-Hsiung Hseu 3
Tzong-Hsiung Hseu PhD 1
Tzong-Huang Shine 1
Tzong-Huei, L 4
Tzong-Huei L(Tzong-Huei Lee) 1
Tzong Huei Lee 28
Tzong-Huei Lin 2
Tzong-Jar Shieh 2

显示项目 499251-499275 / 1144986 (共45800页)
<< < 19966 19967 19968 19969 19970 19971 19972 19973 19974 19975 > >>
每页显示[10|25|50]项目