English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2289453  
造访人次 :  10709452    在线人数 :  70
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 501726-501750 / 1147627 (共45906页)
<< < 20065 20066 20067 20068 20069 20070 20071 20072 20073 20074 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Tzu-Yi Hsu 1
Tzu-Yi Huang 1
Tzu-Yi Hung 3
Tzu-Yi Lee 3
Tzu-Yi Li 2
Tzu-Yi Liao 7
Tzu-Yi Lin 3
Tzu-Yi Pai 14
TZU-YI SHU 1
Tzu-Yi Sung 1
Tzu-Yi Tai 1
Tzu-Yi Tseng 1
Tzu-Yi Wu 1
Tzu-Yi Yang 2
Tzu-Yi Yu 5
Tzu-Yin Chang 1
Tzu-Yin Chen 9
Tzu-Yin Chi 1
Tzu-Yin Chou 1
Tzu-Yin, Hsu 1
Tzu-Yin Hung 1
Tzu-Yin Kuo 3
Tzu-Yin Lin 7
Tzu-Yin Liu 3
Tzu-Yin Tseng 1

显示项目 501726-501750 / 1147627 (共45906页)
<< < 20065 20066 20067 20068 20069 20070 20071 20072 20073 20074 > >>
每页显示[10|25|50]项目