English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2752805  
造访人次 :  23518615    在线人数 :  535
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 501776-501800 / 1278262 (共51131页)
<< < 20067 20068 20069 20070 20071 20072 20073 20074 20075 20076 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
RT , Lin 2
RT , Liu 1
Ru-An Wang 2
Ru-B 3
Ru-Band Lu 10
Ru-Bi Zou 2
ru, chan huei 1
Ru, Chang Ting 1
Ru-Chen Lin 1
Ru Chen Yi 1
Ru-Cheng Li 1
(Ru-Chi Shieh) 1
Ru-Chien Liang 12
Ru-Ching Tang 1
Ru-Ching Yu 1
Ru-Chu Shih 2
Ru Chuan Van 1
Ru-Chuang, Hui 1
Ru Chun Van 1
Ru-Chun Weng 3
Ru-Chwen Wu 2
RU-DUAN YEH 4
Ru-fang Wu 1
Ru-Fen 1
RU-FENG HSIEH 1

显示项目 501776-501800 / 1278262 (共51131页)
<< < 20067 20068 20069 20070 20071 20072 20073 20074 20075 20076 > >>
每页显示[10|25|50]项目