English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2799547  
造访人次 :  25752146    在线人数 :  72
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 627201-627225 / 1312952 (共52519页)
<< < 25084 25085 25086 25087 25088 25089 25090 25091 25092 25093 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Tung, Yao-Sheng 7
Tung, YC 29
Tung YC, Lin KH,Chiang HC,Ke LY,Chen YH,Ke GM,Chen TC,Chou LC,Lu PL 1
Tung, Yeh Kuo 1
Tung, Yen-Chen 12
Tung, Yen-Chiang 1
Tung, Yen-Chun 2
Tung, Yen-Hsi 1
Tung, Yen-Hsiang 1
Tung-Yen Hsieh 1
Tung, Yen-Hsin 1
Tung, Yen-Ju 1
TUNG-YEN LAI 1
Tung, Yen-Liang 1
TUNG, YEN-LING 2
Tung-Yen Lu 1
Tung, Yen-Min 1
Tung, Yen-sung 1
Tung, Yen-Tien 2
Tung, Yen-Ting 6
Tung, Yen-Wei 1
Tung-Yen Yang 1
Tung, Yeng-Lien 1
Tung, Yenjung 1
Tung, Yeou-Koung 19

显示项目 627201-627225 / 1312952 (共52519页)
<< < 25084 25085 25086 25087 25088 25089 25090 25091 25092 25093 > >>
每页显示[10|25|50]项目