English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2819518  
造访人次 :  28839131    在线人数 :  291
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 8376-8400 / 1322029 (共52882页)
<< < 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Amy Lai 1
Amy Lee, YC 2
Amy Meng-Wen Pan 1
Amy Ming-Fang Yen 1
Amy Pei-jung Lee 1
Amy Q. Shen 1
Amy Rao 2
Amy S. Tolbert 1
(Amy S. Yee) 1
Amy Sau Ching Ha 1
Amy Seetoo Wilson 2
Amy Shu-Min Chen 5
Amy Shumin Chen 2
Amy Shumin Chen, Cheng-Ching Chang, Chih-Fu Wu 3
Amy Tan G.-Y 6
Amy Tan, Giin Yu 1
Amy Ting 1
(AMY TSAI) 3
Amy Tsui 3
Amy Wang 2
Amy Whang 1
Amy Y. Rossman 1
Amy Y. Xia 6
Amy,Yi -Ling 2
(Amy Yi-Ling Chen) 1

显示项目 8376-8400 / 1322029 (共52882页)
<< < 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 > >>
每页显示[10|25|50]项目