English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2800371  
造访人次 :  25788315    在线人数 :  120
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 14826-14850 / 1313068 (共52523页)
<< < 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
張明裕 1
張書銓 1
張永勳(Yuan Shiun Chang) 1
張永賢(Chang,Yung-Hsien) 1
何玉鈴 1
余昀諮 1
余泰魁 1
彭子菁 1
徐偉成(Woei-Cherng Shyu) 1
徐新逸 1
徐明景 1
徐本欽 1
侯念祖 1
Aпсит, T. H. 1
A‐Mei Huang 1
A;Rezaeian 1
B 48
B, A. 1
B. A. Chen 6
B. A. Frasin 4
B.A.Jones 1
B.A. McCarl 1
B. A. Polidoro 1
B.A. Smith 1
B. A. Wu-Hsieh 1

显示项目 14826-14850 / 1313068 (共52523页)
<< < 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 > >>
每页显示[10|25|50]项目