English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2259763  
造访人次 :  9959572    在线人数 :  263
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
搜寻范围 进阶搜寻
登入 管理
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结
台湾机构典藏 TAIR >  依作者浏览

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 17576-17600 / 1140399 (共45616页)
<< < 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Byun, Y.-I. 3
Byun YI 1
Byun, Yong-Ik 3
Byung Mook Weon 2
Byung-Seock Ryou 1
Byung Soo Choi 1
(Byung-Woo Yoon) 3
Byungbae Kim 1
Byunghwa Lee 1
BZ, Chen 1
B , Nelson 1
B�dker, S. 1
B�hringer, Karl F. 2
C 51
C.+Y.+Lin 1
C.A. 3
C. A. Barnes 2
C.A. Bozada 3
C. A. Burrus 2
C. A. Chang 31
C. A. Chen 31
C. A. Cheng 16
C. A. Chien 2
C.-A. Chiu 1
C. A. Chou 1

显示项目 17576-17600 / 1140399 (共45616页)
<< < 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 

DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT   &  Hewlett-Packard   /   Enhanced by   NTU Library IR team