English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2260667  
造访人次 :  10036918    在线人数 :  274
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
搜寻范围 进阶搜寻
登入 管理
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结
台湾机构典藏 TAIR >  依作者浏览

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 148876-148900 / 1141657 (共45667页)
<< < 5951 5952 5953 5954 5955 5956 5957 5958 5959 5960 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
FY , Chiang 1
FZ Shaw 1
F , Shyng-Shiou 1
G 40
G.A. Beckq 1
G. A. C. Jones 1
G.A. Chen 1
G.A. CosteIlo 1
G.A. Costello 2
G.-A. Lai 1
G. A. Moore 3
G.A.Nicholson 1
G. A. Otten 8
G.A.Rouleau 1
G. A. Rubtsova 2
(G. A. Tejwani) 1
G.A. Tompsett 1
G. A. Van der Leeden 1
G.A. Widyadana 1
G.A. Zarillo 12
G. Aalund 1
G. Adamo 1
G. Agoramoorthy 3
(G.Agrawal) 3
G. Ai 1

显示项目 148876-148900 / 1141657 (共45667页)
<< < 5951 5952 5953 5954 5955 5956 5957 5958 5959 5960 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 

DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT   &  Hewlett-Packard   /   Enhanced by   NTU Library IR team