English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2306631  
造访人次 :  12041568    在线人数 :  59
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 150576-150600 / 1155853 (共46235页)
<< < 6019 6020 6021 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
FY, Tsai 4
FY, Tsuang 1
FY, Tzeng 1
FY, Wang 1
FY, Wu 3
FY , Chiang 1
FZ Shaw 1
F , Shyng-Shiou 1
G 40
G.A. Beckq 1
G. A. C. Jones 1
G.A. Chen 1
G.A. CosteIlo 1
G.A. Costello 2
G.-A. Lai 1
G. A. Moore 3
G.A.Nicholson 1
G. A. Otten 8
G.A.Rouleau 1
G. A. Rubtsova 2
(G. A. Tejwani) 1
G.A. Tompsett 1
G. A. Van der Leeden 1
G.A. Widyadana 1
G.A. Zarillo 12

显示项目 150576-150600 / 1155853 (共46235页)
<< < 6019 6020 6021 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028 > >>
每页显示[10|25|50]项目