English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2260045  
造访人次 :  9978321    在线人数 :  244
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
搜寻范围 进阶搜寻
登入 管理
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结
台湾机构典藏 TAIR >  依作者浏览

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 158376-158400 / 1140582 (共45624页)
<< < 6331 6332 6333 6334 6335 6336 6337 6338 6339 6340 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Gyorgy, C. 2
Gyory I 2
Gysel, H 2
Gyte, Gill 2
Gyu Man Park 1
Gyver Lo 1
GY;萬磊, Lin CJ;Lin CJ;Lin HJ;Lin HJ;Chen TH;Chen TH;Hsu YA;Hsu YA;Liu CS;Liu CS;Hwang GY;Hwang 1
(GZ Hsu) 1
G , Wang 1
H 52
H.+J.+Shieh 1
H.-A. Chen 4
H. A. Chu 2
H. A. Chung 1
H.A. Devine 3
H.A.Goubran 1
H.A. Hsu 2
H.A. Kierstead 1
H. A. Lin 3
H.-A. Lu 1
(H.A. Omar) 1
H. A. Oxenford 1
H A Thanopoulou 1
H. A. Tsai 34
H. A. Tsia 1

显示项目 158376-158400 / 1140582 (共45624页)
<< < 6331 6332 6333 6334 6335 6336 6337 6338 6339 6340 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 

DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT   &  Hewlett-Packard   /   Enhanced by   NTU Library IR team