English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2373046  
造访人次 :  21192706    在线人数 :  89
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 298801-298825 / 1260381 (共50416页)
<< < 11948 11949 11950 11951 11952 11953 11954 11955 11956 11957 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Jzu-Hsuan Lin 1
J\\Ager, A.M. 1
J , Kaohsiung 1
J , Kapur 1
J , Wang 1
Jørgensen, B.B. 4
Jørgensen M. 9
JСавченко, А.В. 1
J徐禎堯 1
j翁旭昇 1
J�rgen Bajorath 1
K. 51
K.A. Anselm 1
K.A. Bailey 1
K. A. Bjorndal 1
K. A. Cheng 2
K.A.Chuang 1
K, A. De Castro-Cruz 1
K. A. Emanuel 19
K. A. Feng 1
K.A. Harris 4
K. A. Hatch 1
K.A.Hwang 3
K. A. Jenkins 1
K.A. Jensen 1

显示项目 298801-298825 / 1260381 (共50416页)
<< < 11948 11949 11950 11951 11952 11953 11954 11955 11956 11957 > >>
每页显示[10|25|50]项目