English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2318834  
造访人次 :  13233713    在线人数 :  68
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 351576-351600 / 1125350 (共45014页)
<< < 14059 14060 14061 14062 14063 14064 14065 14066 14067 14068 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
M. 58
M.A. 2
M.A.A.Rahman 1
M. A. Abam 1
M.A. Albao 3
M. A. Brummel 9
M. A. Brummell 1
M.A. Chebotar 3
(M.A. Cimmino) 1
M.A. Clark 2
M.A. Cousin 2
M. A. Di Forte-Poisson 1
M. A. Feng 1
M. A. Gannibal 1
M.-A.Gutscher 1
M. A. Haase 1
M. A. Hopkins 2
M.A. Hsu 3
M.A. Huang 2
M.A. Huang, et al. 1
M.A. Huang , S.J. Chiang, R.S. Run 1
M.A. Huang (黃明輝) 1
M.A. Huang (黃明輝), NCT collaboration 1
M.A.Ingersoll 4
M. A. Janocko 1

显示项目 351576-351600 / 1125350 (共45014页)
<< < 14059 14060 14061 14062 14063 14064 14065 14066 14067 14068 > >>
每页显示[10|25|50]项目