English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2260809  
造访人次 :  10046327    在线人数 :  280
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
搜寻范围 进阶搜寻
登入 管理
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结
台湾机构典藏 TAIR >  依作者浏览

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 378376-378400 / 1141657 (共45667页)
<< < 15131 15132 15133 15134 15135 15136 15137 15138 15139 15140 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
M;蘇振良, Chang YW;Chang YW;Chiu CF;Chiu CF;Lee KY;Lee KY;Hong CC;Hong CC;Wang YY;Wang YY;Cheng CC;Cheng CC;Jan YH;Jan YH;Huang MS;Huang MS;Hsiao M;Hsiao 1
M�gi, Sander 1
M�llen, K 1
N 14
N/A 5
N.A.Amenaghawon 1
N.A.Bourg 1
N.A. Johnson 1
N A Maleev 14
N.A. Moran 4
N. A. Pihtin 1
N. A. Pikhtin 1
N A Smith 1
N.A. Smithp 1
N. Agabian 1
N. Akakura 1
N Akbar 1
N.Alagumoorthi 1
N, Ann Ponte 1
N. Aoki 1
N. Atoda 1
N.B. Chang 1
N. Bailey 2
N. Balakrishnan 4
N. Balucani 1

显示项目 378376-378400 / 1141657 (共45667页)
<< < 15131 15132 15133 15134 15135 15136 15137 15138 15139 15140 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 

DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT   &  Hewlett-Packard   /   Enhanced by   NTU Library IR team