English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2337013  
造访人次 :  15677137    在线人数 :  303
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 365876-365900 / 1122202 (共44889页)
<< < 14631 14632 14633 14634 14635 14636 14637 14638 14639 14640 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
MZ, Huang 3
(MZ Lin) 4
(MZ Line) 1
MZ Su, Eddie HH Lai, Jenny ZC Chang, HJ Chen, Frank HF Chang, YC Chiang, CP Lin 1
Mzali, J. 4
Mzia Jamagidze & Nino Amiranashvili 2
Mzighani, Semvua I. 2
Mzighani, Semvua Isa 1
Mzoughi, Imen 1
M , Grunze 2
M , Horowitz 1
M , Hsiao 2
M C  Wang 1
M H  Hon 1
Mарков, B. M. 1
M;蘇振良, Chang YW;Chang YW;Chiu CF;Chiu CF;Lee KY;Lee KY;Hong CC;Hong CC;Wang YY;Wang YY;Cheng CC;Cheng CC;Jan YH;Jan YH;Huang MS;Huang MS;Hsiao M;Hsiao 1
M�gi, Sander 1
M�llen, K 1
N 14
N/A 5
N.A.Amenaghawon 1
N.A.Bourg 1
N.A. Johnson 1
N A Maleev 14
N.A. Moran 4

显示项目 365876-365900 / 1122202 (共44889页)
<< < 14631 14632 14633 14634 14635 14636 14637 14638 14639 14640 > >>
每页显示[10|25|50]项目