English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2225141  
造访人次 :  6330819    在线人数 :  115
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
搜寻范围 进阶搜寻
登入 管理
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结
台湾机构典藏 TAIR >  依作者浏览

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 368151-368175 / 1084850 (共43394页)
<< < 14722 14723 14724 14725 14726 14727 14728 14729 14730 14731 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Ozlem A. Civi 1
Özlen F. Erdem 1
Ozouf-Costaz, Catherine 1
Ozpolat, B 2
Ozpolat, Bulent 2
Ozsu, M. Tamer 1
Oztas, T. 1
O’BRIEN A.P. 1
O’Brien, Anthony Paul 1
O’Brien, MS 1
O’Connell, D 1
O’Conner, S 1
O’Hanlon, J. 2
O’Leary, Dianne P. 1
O’Leary, J. T. 1
O’Morain, C 1
O’Neal, Don 2
O’Neill, FA 4
O’Regan, M. 1
O’Reilly, SY 1
O’Seaghdha, P. G. 1
O’Yang, Liang-Jong 1
P. 11
P.A. 7
P. A. Ajjikuttira 1

显示项目 368151-368175 / 1084850 (共43394页)
<< < 14722 14723 14724 14725 14726 14727 14728 14729 14730 14731 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 

DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT   &  Hewlett-Packard   /   Enhanced by   NTU Library IR team