English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2102712  
造访人次 :  4436793    在线人数 :  132
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
搜寻范围 进阶搜寻
登入 管理
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结
台湾机构典藏 TAIR >  依作者浏览

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 371501-371525 / 1084282 (共43372页)
<< < 14856 14857 14858 14859 14860 14861 14862 14863 14864 14865 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
O’Leary, Dianne P. 1
O’Leary, J. T. 1
O’Morain, C 1
O’Neal, Don 2
O’Neill, Darragh P. 1
O’Neill, FA 4
O’Regan, M. 1
O’Reilly, M 2
O’Reilly, S. Y. 1
O’Reilly, SY 1
O’Remus, G. 1
O’Seaghdha, P. G. 1
O’Yang, Liang-Jong 1
P. 14
P.A. 5
P. A. Ajjikuttira 1
P. A. Ariya 1
P. A. Blagnov 1
P. A. Bromberg 1
P.A.Chen 6
P.A.Chen(P.A.Chen) 2
P.A. Clarkson 1
P-A. Delsart 1
P. A. Duc 1
P.A.Fomin 1

显示项目 371501-371525 / 1084282 (共43372页)
<< < 14856 14857 14858 14859 14860 14861 14862 14863 14864 14865 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 

DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT   &  Hewlett-Packard   /   Enhanced by   NTU Library IR team