English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2188075  
造访人次 :  5068140    在线人数 :  122
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
搜寻范围 进阶搜寻
登入 管理
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结
台湾机构典藏 TAIR >  依作者浏览

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 362101-362125 / 1065497 (共42620页)
<< < 14480 14481 14482 14483 14484 14485 14486 14487 14488 14489 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
O’Yang, Liang-Jong 1
P. 11
P.A. 7
P. A. Ajjikuttira 1
P. A. Ariya 1
P. A. Blagnov 1
P.-A. Chen 5
P.A.Chen(P.A.Chen) 2
P.A. Clarkson 1
P.A.Fomin 1
P. A. Friddle 1
P. A. Garbinski 3
P.-A. Hsiung 1
P.A. Hsiung, S.W. Lin, Y.R. Chen, C.H. Huang, and C.W. Chu, Chihhsiong Shih 1
P. A. Hwang 2
P. A. J. 3
P. A. Janmey 2
P.A. Kenny 1
P.A.Kosintsev 1
P. A. Lee 1
P.A. Meyers 4
P.A. Monkewitz 4
P.-A.NGUYEN 1
P.A. Piacente 1
P.A. Politzer 4

显示项目 362101-362125 / 1065497 (共42620页)
<< < 14480 14481 14482 14483 14484 14485 14486 14487 14488 14489 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 

DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT   &  Hewlett-Packard   /   Enhanced by   NTU Library IR team