English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2356750  
造访人次 :  19802930    在线人数 :  326
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 448101-448125 / 1128775 (共45151页)
<< < 17920 17921 17922 17923 17924 17925 17926 17927 17928 17929 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Szu‐Hsien T. Lee 1
Szu‐Yueh Yang 1
SZWARC, V 1
Szymanski, Henryk 1
Szymanski, WW 2
Szymorsk, M. 4
Sz–yun Chen 1
S , Hwang 1
S¸ep, Krzysztof 1
Søren.Toft 1
Sørensen, K 1
Sørensen, Mette 1
Sørvik, Irene B. 1
Sławińska, J. 1
S‐T Jiang 1
S‧H 1
T. 57
T. A. Callcott 9
T.A. Chen 3
T. A. Coombs 1
T.A. Jose Priya 1
T.A. Josepriya 1
T.A.Kurniawan 6
T.-A.Lee 2
T.A. Lipo 1

显示项目 448101-448125 / 1128775 (共45151页)
<< < 17920 17921 17922 17923 17924 17925 17926 17927 17928 17929 > >>
每页显示[10|25|50]项目