English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2373046  
造访人次 :  21192833    在线人数 :  107
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 595151-595175 / 1260381 (共50416页)
<< < 23802 23803 23804 23805 23806 23807 23808 23809 23810 23811 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Tzyy-Ping Jung 17
Tzyy-Pyng Leu 2
Tzyy-Rong Jinn 6
Tzyy-Sh Horng 1
Tzyy-Sheng Horng 25
Tzyy-Sheng Lee 4
Tzyy-Sheng Li 1
Tzyy-Shin Tsai 1
Tzyy-Shiou Chang 4
Tzyy-Shyan Huang 2
Tzyy-Wen Chiou 22
(Tzyy-Wen Chioud)* 1
Tzyy-Wen Tan 3
Tzyy-Yin Chen 1
Tzyy-Ying Chang 1
Tzyy-Yuan Shann 1
Tzyy-Yuang Shiang 2
(Tzyylin Yang) 3
Tz‑Heng Hsu 1
T\\'oth, G. 4
Tørresen, O.K. 1
u 10
?u?a T 2
U.B.Tsai 1
U. Bathmann 1

显示项目 595151-595175 / 1260381 (共50416页)
<< < 23802 23803 23804 23805 23806 23807 23808 23809 23810 23811 > >>
每页显示[10|25|50]项目