English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2307236  
造访人次 :  12119470    在线人数 :  71
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 601701-601725 / 1156367 (共46255页)
<< < 24064 24065 24066 24067 24068 24069 24070 24071 24072 24073 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
yyliu 1
YY , Chang 1
YY , Gau 1
YZ, Chang 4
YZ, Huang 4
YZ Kuo 1
YZ Lee 1
YZ, Li 1
YZ, Lin 7
YZ, Sun 1
(YZ Wang) 1
yz-Wei Chang 1
YZ Yang 1
Yze-Ying Lee 1
Yzeng, Mei-chun 1
Yzu-Wei Kuo 21
Y , San-Nan 1
Z 4
Z.A. 1
Z. A. Jian 1
Z.Abbas 2
Z.B. Xu 5
Z.B. Zhang 1
Z. Bai 1
Z. Bartul and J. Trenor 1

显示项目 601701-601725 / 1156367 (共46255页)
<< < 24064 24065 24066 24067 24068 24069 24070 24071 24072 24073 > >>
每页显示[10|25|50]项目