English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2306552  
造访人次 :  12035756    在线人数 :  13
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 17951-17975 / 1155852 (共46235页)
<< < 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
BYRNE JG 1
Byrne, M 1
Byrne, TB (Byrne, Timothy B.) 1
Byrne, Tim 1
Byrne, Timothy 1
Byrne, Timothy B. 3
Byrnes, A. P. 1
Byrnes, Jake K. 1
Byrnes, S. J. 3
(Byron Feig) 1
Byron, Gong Ying 1
BYRON, WINGER 1
Bystrzejewski M 1
Byun, Da-Mi 1
Byun, H. 1
Byun, Hi-Ryong 1
Byun, Jai-Hyun 1
Byun, Y.-I. 3
Byun YI 1
Byun, Yong-Ik 3
Byung Mook Weon 2
Byung-Seock Ryou 1
Byung Soo Choi 1
(Byung-Woo Yoon) 3
Byungbae Kim 1

显示项目 17951-17975 / 1155852 (共46235页)
<< < 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 > >>
每页显示[10|25|50]项目