English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2816822  
造访人次 :  27597612    在线人数 :  657
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 315901-315925 / 1321091 (共52844页)
<< < 12632 12633 12634 12635 12636 12637 12638 12639 12640 12641 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Jun-De Liao 1
Jun-De Wu 1
Jun-De Yu 1
Jun-Der Leu 1
Jun, DW 1
Jun, Esther 2
Jun-fang Wang 2
Jun Feng 2
Jun-feng, Qi 2
Jun-Feng Qiu 1
JUN, FRANCIS ONG GUO 1
Jun-Fu 2
Jun-Fu Chen 2
Jun-Fu huang 4
Jun-Fu Wang 1
Jun-Fu Zhang 2
Jun, G. 3
Jun-Gang Wang 1
Jun-Gu Liu 1
Jun-Guo 1
Jun H.X. 4
Jun, H.X. and Zhixiang, S. and Chun, W. and Reksodiputro, A.H. and Ranuhardy, D. and Tamura, K. and Matsumoto, T. and Lee, D.-G. and Purushotaman, S.V. and Lim, V. and Ahmed, A. and Hussain, Y. and Chua, M. and Ong, A. and Liu, C.-Y. and Hsueh, P.-R. and Lin, S.-F. and Liu, Y.-C. and Suwangool, P. and Jootar, S. and Picazo, J.J. 1
(Jun-Hai Yang) 4
Jun-Han 7
Jun-Han Chen 3

显示项目 315901-315925 / 1321091 (共52844页)
<< < 12632 12633 12634 12635 12636 12637 12638 12639 12640 12641 > >>
每页显示[10|25|50]项目