English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2794427  
造访人次 :  25503672    在线人数 :  81
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 313126-313150 / 1311173 (共52447页)
<< < 12521 12522 12523 12524 12525 12526 12527 12528 12529 12530 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Jun-Xiang Zhan 1
Jun-Xiang Zhang 1
Jun-Xiang Zhen 1
Jun-XianYeh 1
Jun Xie 6
Jun-Xin Lin 2
Jun-Xiong Chen 3
Jun-Xu Chen 3
Jun, Y 1
Jun-Ya Lee 1
Jun-Yan Chen 1
Jun-Yan Hu 1
Jun-yan Ku 1
Jun-Yan Kuo 1
Jun-Yan Liau 1
Jun-Yan, Miao 1
Jun-Yan Wu 1
Jun Yang 2
Jun-Yang Chang 4
Jun-Yang Chen 1
Jun-Yang Lai 1
Jun-Yang Lin 3
(Jun-Yang Liou) 1
Jun-Yang Tao 1
Jun Yang Wang 1

显示项目 313126-313150 / 1311173 (共52447页)
<< < 12521 12522 12523 12524 12525 12526 12527 12528 12529 12530 > >>
每页显示[10|25|50]项目