English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2790471  
造访人次 :  25483030    在线人数 :  92
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 313176-313200 / 1307609 (共52305页)
<< < 12523 12524 12525 12526 12527 12528 12529 12530 12531 12532 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Jung, Kyooho 2
Jung, Kyung Hae 5
Jung, L. T. 1
Jung, L. Y. 2
JUNG, LAI MAN 1
Jung-Lan Chang 1
Jung-Lee 2
JUNG, LEE HSUEH 1
Jung Li 1
Jung-LI Ma 1
Jung-Li Su 2
Jung, Liang 1
Jung-Liang Chiang 1
Jung-Liang Ho 1
Jung-Liang Hung 3
Jung-Liang Kao 5
Jung-Liang Liu 1
Jung-Liang Wang 1
Jung-Liang Weng 1
(Jung-Liang Wu) 1
Jung-Liang Yen 1
JUNG-LIEN CHEN 1
Jung-Lih Shieh 1
JUNG-LIN 1
Jung-Lin Chang 1

显示项目 313176-313200 / 1307609 (共52305页)
<< < 12523 12524 12525 12526 12527 12528 12529 12530 12531 12532 > >>
每页显示[10|25|50]项目