English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2818669  
造访人次 :  28205176    在线人数 :  350
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 317126-317150 / 1321907 (共52877页)
<< < 12681 12682 12683 12684 12685 12686 12687 12688 12689 12690 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Jung-Long 1
Jung-Lun Hsu 1
Jung-Lung Hsu 6
Jung-Lung Hung 1
JUNG-LUNG HWU 1
Jung M 2
Jung, M. H. 2
Jung, M. J. 7
Jung, M.-W. 1
Jung, M.-Y. 1
Jung, M.Yu 1
Jung-Mao 1
Jung-Mao Hsu 15
Jung-Mao Lu 2
Jung, Mao-shing 1
JUNG, MAO SHU 1
Jung May-Yu 1
Jung-mei, Hung 1
Jung-Mei Tsen 14
Jung, Mei-Ying 1
Jung, Meiying 1
Jung, Melody 3
Jung, Meng-Jia 1
Jung-Miao Li 1
Jung Min Chang 2

显示项目 317126-317150 / 1321907 (共52877页)
<< < 12681 12682 12683 12684 12685 12686 12687 12688 12689 12690 > >>
每页显示[10|25|50]项目