English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2812370  
造访人次 :  22508918    在线人数 :  379
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 302226-302250 / 1276231 (共51050页)
<< < 12085 12086 12087 12088 12089 12090 12091 12092 12093 12094 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Jung-Yueh Kao 1
Jung, Yun-Chih 4
Jung, Yun-Ting 1
Jung, Yung-og 1
Jung-Zen Huang 2
Jungari S.B. 14
Jungbluth A.A. 1
Jungbluth, Achim A 2
Jungbluth H. 4
Jungbluth, Heinz 2
Jungbluth, S. 1
Jungbluth, S.P. 2
Jungchun, Ho 2
Junge, G. 4
Junge, W. 1
Jungeh?lsing J. 2
Junghans, A. 1
Junghsi Lee 18
Junghui Chen 24
Jungkai Alfred Chen 1
Jungkuang Sun 1
Jungkunz M. 2
Jungle, Chi-H 1
(Jungle Chi-Hsiang Wu) 1
Jungle Jones 1

显示项目 302226-302250 / 1276231 (共51050页)
<< < 12085 12086 12087 12088 12089 12090 12091 12092 12093 12094 > >>
每页显示[10|25|50]项目