English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2306552  
造访人次 :  12035847    在线人数 :  64
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 283401-283425 / 1155852 (共46235页)
<< < 11332 11333 11334 11335 11336 11337 11338 11339 11340 11341 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Kyu, HH 3
Kyu, Hla 1
Kyu-Ho Lee 1
Kyu Jang Lee 1
Kyu KL 1
Kyu-Won Kim 1
Kyuma, Kazutake 1
(Kyung-Hun Lee) 1
Kyung-Hyun Cho 1
Kyung San Choi 1
Kyung-Shin Lee 1
Kyung-Suk Kim 2
Kyutae Yoo 1
kyzy, A. Marat 1
kyzy, Aymira Marat 1
KY , Ho 1
KY , Wu 3
KZ Fung 1
Kzo, Pei-Hsiu 1
K , Kelsey 1
K’e, li-te 1
K’o-Kaung Liae The-Cheng Jou 1
L. 25
L.A. Bickel 1
L.A. Bokut 2

显示项目 283401-283425 / 1155852 (共46235页)
<< < 11332 11333 11334 11335 11336 11337 11338 11339 11340 11341 > >>
每页显示[10|25|50]项目