English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2322493  
造访人次 :  13533984    在线人数 :  85
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 269326-269350 / 1115525 (共44621页)
<< < 10769 10770 10771 10772 10773 10774 10775 10776 10777 10778 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
L. Aznar-Cormano 1
L-B 1
L. B. Chiou 1
L. B. Crowder 1
L.B. Cui 2
L. B. d’Hendecourt 1
L. B. Lai 1
L.B.Su 1
L.-B. Tan 3
L. B. Young 1
L. Babcock 1
L. Bai 1
L. Balicas, J. G. Analytis, Y. J. Jo, K. Storr, H. Zandbergen, Y. Xin, N. E. Hussey, F. C. Chou, 1
L. Baumann 2
L. Benedet 4
L. Bertolini 1
L. Bigot 2
L. Bootland 1
L. Brewer 1
L. Brooks 1
L C 36
(L. C. C) 1
L-C Ceng 46
L.C. Chan 3
L-C Chang 24

显示项目 269326-269350 / 1115525 (共44621页)
<< < 10769 10770 10771 10772 10773 10774 10775 10776 10777 10778 > >>
每页显示[10|25|50]项目