English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2307277  
造访人次 :  12125132    在线人数 :  244
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 379701-379725 / 1156377 (共46256页)
<< < 15184 15185 15186 15187 15188 15189 15190 15191 15192 15193 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
ML, Chang 4
ML, Chen 10
ML, Cheng 1
ML, Cheong 1
ML, Chou 10
ML, Doong 1
ML, Haung 1
ML Ho 7
ML, Hou 1
ML, Hsieh 2
ML, Hsu 1
ML, Hu 2
ML, Ke 1
ML, Kung 1
ML, Kuo 4
ML, Lai 1
ML, Lee 2
(ML Leu) 1
ML, Li 2
ML Lin 2
(ML Liu) 1
ML, Lu 11
ML, Schwandt 1
ML, Sheu 3
ML Sheu,FM Ho,RS Yang,KF Chao,WW Lin,SY Lin-Shiau, 1

显示项目 379701-379725 / 1156377 (共46256页)
<< < 15184 15185 15186 15187 15188 15189 15190 15191 15192 15193 > >>
每页显示[10|25|50]项目