English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2289453  
造访人次 :  10714406    在线人数 :  123
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 377176-377200 / 1147627 (共45906页)
<< < 15083 15084 15085 15086 15087 15088 15089 15090 15091 15092 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
ML, Kuo 4
ML, Lai 1
ML, Lee 2
(ML Leu) 1
ML, Li 2
ML Lin 2
(ML Liu) 1
ML, Lu 11
ML, Schwandt 1
ML, Sheu 3
ML Sheu,FM Ho,RS Yang,KF Chao,WW Lin,SY Lin-Shiau, 1
ML Sheu,KF Chao,YJ Sung,WW Lin,SY Lin-Shiau 1
ML Shih 1
ML, Shyu 3
ML Su 1
ML, Tsai 5
ML, Wahlqvist 1
ML, Wang 4
ML, Yeh 2
ML, Yen 3
ML*, Yu 1
ML3, Tseng 1
ML4, Yeh 1
MLADENOVIC, M 1
Mleczko, Michal J. 1

显示项目 377176-377200 / 1147627 (共45906页)
<< < 15083 15084 15085 15086 15087 15088 15089 15090 15091 15092 > >>
每页显示[10|25|50]项目