English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2816732  
造访人次 :  27561001    在线人数 :  145
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 525801-525825 / 1321091 (共52844页)
<< < 21028 21029 21030 21031 21032 21033 21034 21035 21036 21037 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Rong Jeng 19
Rong Jeng Chang 1
Rong, Jeng Jyr 1
Rong-Jeng Shyu 1
Rong-Jer Lai 1
Rong Jhang, R.J. 1
(RONG-JHIH LIN) 1
Rong-Jhou Guo 1
Rong-Jhy Lin 1
Rong-Ji Li 3
Rong-Ji Yang 1
Rong-Jia Zhong 1
Rong-Jian Chen 2
Rong-Jian Chen* and Jui-Lin Lai 1
Rong-Jian Chen, Cheng-Fang Tai, and Jui-Lin Lai 1
Rong Jian Chen , Jui-Lin Lai 2
Rong-Jian Chen, Jui-Lin Lai, and Yi-Te Lai 2
Rong-Jian Chen, Jui-Lin Lai, Chen-Sheng Yang, Wan-Chao Fan, Wei-Jen Chen,Chien-Chang Hung and Lin-Yin Hsu 1
Rong-Jian Chen, Su-Min Hung, Yu-Cheng Peng, Jui-LinLai, Shi-Jinn Horng 1
Rong-Jian Chen, Wen-Kai Lu, and Jui-Lin Lai 1
Rong-Jian Chen, Yu-Cheng Peng, Jui-LinLai, Shi-Jinn Horng Jui-LinLai 2
Rong Jiang 9
Rong, Jiann-Gwo 1
Rong-Jiann Robert Hwang 1
Rong-Jie 1

显示项目 525801-525825 / 1321091 (共52844页)
<< < 21028 21029 21030 21031 21032 21033 21034 21035 21036 21037 > >>
每页显示[10|25|50]项目