English  |  正體中文  |  简体中文  |  总笔数 :2790471  
造访人次 :  25482968    在线人数 :  89
教育部委托研究计画      计画执行:国立台湾大学图书馆
 
臺灣學術機構典藏系統 (Taiwan Academic Institutional Repository, TAIR)
关于TAIR

浏览

消息

著作权

相关连结

跳至: [ 中文 ] [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目 582201-582225 / 1307609 (共52305页)
<< < 23284 23285 23286 23287 23288 23289 23290 23291 23292 23293 > >>
每页显示[10|25|50]项目

作者 项目数量
Syuan, Chang Jian Yu 1
Syuan-Cheng Lu 1
Syuan-Ci Su 1
Syuan-De Su 1
Syuan-Hao Huang 1
Syuan Hua 1
Syuan Hua Wu 1
Syuan-Huan Huang 1
Syuan, Huang Shih 1
Syuan, Huang Yu 1
Syuan-Huei He 1
Syuan-Huei Liou 1
Syuan-Jhang 1
Syuan, Jhu 1
Syuan-Jin Li 1
Syuan-Mao Wang 1
Syuan-Miao 1
Syuan-Rong Chen 1
Syuan-Rong Huang 1
Syuan-Ru 1
Syuan-Shih 1
Syuan, Syu Shao 1
Syuan-Yi Liao 2
Syuan-Yi Wun 1
Syuan-Yong Huang 2

显示项目 582201-582225 / 1307609 (共52305页)
<< < 23284 23285 23286 23287 23288 23289 23290 23291 23292 23293 > >>
每页显示[10|25|50]项目